Norwegian Swedish

  Blålys! Blåljus!

1. Alarm Alarm
2. Anrop Anrop
3. Vennskap Vänskap
4. Nødsignaler Nödsignaler
5. Stjernestøv Stjärnstoft
6. Glimt av evigheten Glimt av evigheten