Viktigt!

Mailen till denna adress skickas inte till, och blir inte sedd av, Margit Sandemo. Mailen går till ägaren av hemsidan, denne är inte ansluten till Margit Sandemo. Informationen på denna sida är bara godkänd av Margit Sandemo.

Maila info@margitsandemo.se


Den här sidan drivs utan vinstsyfte. Alla intäkter från annonser, donationer eller dylikt går oavkortat till hosting och domänavgifter. Eventuellt överskott kommer att användas till annonsering för att driva mer trafik till sidan, forumet och nyhetsbloggen.